En av de absolut vanligaste frågorna vi får av kunden är: “Vad kostar en film?*. En fullkomligt befogad fråga som vi nu ska ge svar på tal på. Det beror nämligen på en mängd olika faktorer och om vi började rabbla allt som driver kostnaden i en filmproduktion, så skulle det ta en evighet.

Faktum är att oftas att personen som ställde frågan, är personen som själv vet svaret.  Och i 90% av fallen så beställer inte våra kunder en film, de beställer en lösning på ett kommunikationsbehov där allt börjar med en brief. Kommunikationsbehov kan förenklat beskrivas som; att nå ut med ett budskap till en målgrupp via en kanal.

Och för att vi ska kunna fylla kommunikationsbehovet, så behöver vi en “Brief”. Briefen är ett dokument som beskriver kommunikationsbehov med “Syfte” och “Mål”. Där syftet svarar på frågan “Varför”. Exempelvis: Varför behöver vi kommunicera just detta? Syftet kan vara att öka efterfrågan och försäljning, informera personalen inhouse eller att öka varumärkes medvetenheten och stärka varumärket. 

Utifrån syftet så sätter man “mål” med kommunikationen för att skapa tydlighet i contentskapandet.  En modell som effektivt arbetar mot målen heter SMART. Det innebär att målet ska vara; Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt.

Det kan exempelvis vara att:

  • Öka försäljningen av produkter via hemsidan med 15% fram till midsommar.
  • Öka antalet besökare på hemsidan med 20% till nästa år.
  • Informera om arbetsklimatet för nyanställda.   

När syfte och mål är besvarade bör frågan “vad är det värt för vårt företag att betala för att uppnå det här målet?” och här måste investeringen kunna bli försvarbar. Detta kallas invisteringssumma.

Investeringssumman räknas minus distribution och andra interna kostnader som resulterar i budgeten för den här produktionen - vad själva filmen får kosta! Och det är här vi sätter igång med produktionen. 

Jennifer Eriksson

Social Media Manager

0704279211jennifer@pancproductions.se