Vägen från Analys till Resultat kan ofta verka lång och tidskrävande, men så länge man har en strategi tar det inte så lång tid egentligen. Det gäller att ha tålamod och vara noggrann - det är inte svårare än så.

Analys

I processen att utveckla och driva resultat i sociala medier gäller det att först göra en djupgående förundersökning.

Desto bättre förundersökning, desto bättre resultatet blir det. Vår mediastrategi i förundersökningen utgår från förståelse av nulägespositionen och insikt i medialandskapet för just ditt företag. 

Strategi

Förundersökningen och analysen utgör grunden för framtagning av mediastategin. För att bygga en sådan krävs det att bland annat sätta en plan på de olika strategier som behövs för att nå önskvärt resultat. Genom att jämföra olika hypoteser och ha förståelse för nulägespositionen i vardera mediekanaler väljer vi den mest optimala strategin för just er utifrån önskemål och överenskommelse. Vi kan vara din marknadsavdelning till 100% eller 10% och allt däremellan. Allt beror på vad ni vill och har behov utav!

Optimering

För att maximera resultaten optimerar vi sociala medier med utgångspunkt i förundersökningen och framtagning av strategin. Arbetet med att förvalta och optimera är en pågående process i den digitala närvaron med fokus på högsta möjliga ROI. Optimering sker efter överenskommelse och tidsaspekten är varierande i alla projekt.

Resultat

För att maximera resultatet arbetar vi med en pågående analys med möjlighet till veckovis rapportering av nulägespositionen. Vanligtvis är den mätning som sker månadsvis (beroende på projekt) den mest effektiva rapporteringen för både kampanjer och sociala medieoptimering, då man hinner jämföra resultaten över tid. I sociala medier är det nämligen viktigt att ta hänsyn till människors beteende under olika perioder. Exempelvis väder, högtider och oväntade samhällsförändringar är viktiga perioder, då det påverkar beteendet i den sociala närvaron. Uppföljning och förbättringsåtgärder är en pågående process som sker i både mindre och större skalor i projektet för att nå önskvärt resultat. 

Jennifer Eriksson

Social media manager

0704279211jennifer@pancproductions.se