Hur vill ditt företag bli ihågkommet när Covid-19 har blåst över?

Globalwebindex gjord 16-20 mars 2020 visar att 29% av alla “online users” i UK föredrar att företag som annonserar i sociala medier snarare ska anpassa sin kommunikation till nutidens rådande situation, än att fortsätta kommunicera som inget har hänt. 

TIPS! Det är därför viktigt att ni som företag erbjuder lösningar till problemet, belyser förändringar i linje med nya rekommendationer från bland annat WHO och framförallt, tar ert egna ansvar utifrån bransch och förutsättningar.

Hur går man tillväga?

Jag anser att svaret beror helt och hållet på hur din verksamhet fungerar. Frågan man kan ställa sig handlar om hur konsument vill och kan fortsätta konsumera din produkt eller tjänst i hens nya position. Den nya positionen i människors förändrade beteenden påverkar både samhället i stort som företag och den enskilda individen. 

Jag har därför listat upp några självklara konsekvenser till följd av Covid-19 som du kan ta i beaktning. Det här är följderna:

 • Minskat resande både internationellt som nationellt
 • Undvikande av folksamlingar/evenemang 
 • Mer tid tillbringas i hemmet pga sjukdom/förebyggande syfte
 • Ökad efterfrågan på varor/tjänster som kan konsumeras i hemmet
 • Minskad konsumtion av icke-nödvändiga produkter
 • Varubrist/logistik -och leveransproblem 
 • Projekt skjuts upp 
 • Generellt långsammare utvecklingstakt i samhället, då ekonomin avstannar

Vad kan ni som företag tänka på utifrån listan ovan?

Jo, låt mig berätta! A och O är att göra en djupgående analys på hur behovet har förflyttats inom den produkt/tjänst ni verkar inom. Viktigt är sedan att analysera igenom sin kommunikation för att bemöta de nya frågor och nya behov som konsumenterna står inför. Sedan gäller det att lägga fram en rättvis ansvarstagande strategi för att ert företag så småningom ska bli ihågkommet rätt när Covid-19 blåst över.

Låt mig ge ett exempel på hur!

Vi arbetar med ett företag som gör besiktningar för bostäder, entreprenader m.m. Inom den branschen är det viktigt att konsumenten känner tillit och trygghet i oroliga tider genom att besiktningsmannen är väl förberedd och informerar om eget välmående (på grund av hembesök).

Det är även viktigt att besiktningsmannen kräver ett friskt hem att besöka, för att inte sprida smittan vidare. På så sätt hanteras tjänsten på ett ansvarsfullt och korrekt sätt anpassat Covid-19. Hur han sedan kommunicerar detta irl, sociala medier eller webbplats är inte avgörande. Det viktigaste är inte vart kommunicerar sker utan man kommunicerar det. 

 1. Analysera förändringen av din bransch
 2. Analysera konsumentens nya beteende och efterfrågan
 3. Lägg fram en strategi anpassad Covid-19
 4. Kommunicera Covid-19
 5. Informera om Covid-19 i den kanal som ditt företag är aktiv inom.
 6. Ta företagets ansvar i Covid-19

Jennifer Eriksson

Social media manager

0704279211jennifer@pancproductions.se