Interkationsmöjligheterna idag i jämförelse med år 1970 har mer än tiodubblats. För att integrera med sin måltavla 1970 fanns det en digital möjlighet (förutom tv som kom 1956) och det var hemtelefonen som slog igenom som störst i Sverige 1920. Detta är alltså 100 år sedan. På den tiden använde man endast telefonen med syfte att kommunicera mer än genom envägskommunikation utan direktrespons, som exempelvis tidningar och tv. Kommunikationen på telefon möjliggjorde nämligen ett tillvägagångssätt där man gick från enväg till tvåvägskommunikation. De första telefonerna satt fast i väggen och var primärt avsedda för hemmet, utöver telefonkiosker. Det gällde att sändaren kommunicerade rätt budskap för att mottagaren skulle få rätt förståelse, för så fort hemmet var lämnat förlorades den digitala kommunikationen som var kopplad till platsen. För att shoppa kläder eller mat besökte man fysiska butiker. Det var inte så enkelt som att klicka hem en tröja på nätet och få den levererad till dörren morgonen efter. Allt gick långsammare, men den fysiska närvaron hade större betydelse. I dagens x-samhälle, handlar det snarare om effektiviteten att inte behöva lyfta ett finger i onödan. Den fysiska möjligheten att integrera med människor, har snarare blivit ett hinder, då man blivit beroende av tidseffektiviteten i den digitala världen. Möjligheten att söka kontakt med företag handlar snarare om att välja vilken kanal som går fortast att nå direktrespons i och tiden har blivit en tävling mot hälsan.

Men frågan är, svarar vi i telefon när den ringer? Svaret är med största sannolikhet JA!, men varför svarar vi inte på meddelanden lika självklart i sociala medier?

Problemet är att man inte ser sina sociala medier som en möjlighet till en affär, utan man ser den snarare som en belastning. Och där har vi ett hinder i tidseffektiviteten. Samtidigt som den fysiska världen blir allt mindre centrerad i människans liv, så växer sig den digitala världen sig större och det blir viktigare att finnas där målgruppen finns NU, inte om 3 minuter. Sociala medier är en möjlighet för konsumenten att skapa en ny identitet, vara helt ärlig och samtidigt gömma sig bakom en skärm. För vem vet vem som egentligen gömmer sig där bakom? Samtidigt så är plattformen den mest effektiva metoden för kontakt när man inte har tid att lyfta på luren eller besöka en fysisk butik.  


Så varför är det så viktigt att finnas i Sociala medier med sitt företag?

Sociala medier är det perfekta verktyget för att bygga CLV och vårda relationer. Det är en ny effektiv spelplan som är under ständig utveckling där du kan finnas i målgruppens närvaro överallt, hela tiden. I och med att varumärkeslojaliteten är lägre en någonsin, så gäller det att vårda de kunder man har. De olika sociala medie-plattformarna finns för att tillfredsställa olika behov av information att tillge värde av tid för målgruppen. Det gäller att genom rätt metoder och strategier skapa ett varumärke som stämmer överens med just företagets värdegrund i alla kanaler. Att kapa förtroende, mervärde, bygga relationer och varumärkeslojalitet i dina kanaler är just vår expertis.

Jennifer Eriksson

Social media manager

0704279211jennifer@pancproductions.se