Om samarbetet

Panc Productions har producerat 3 st filmer med olika syften. 
Film 1 som omslagsfilm till hemsidan för att skapa en medveten och intressant känsla för målgruppen. 
Film 2 som informationsfilm för att informera om verksamheten och dess styrkor.
Film 3 som en informationsfilm med fokus på att skapa kunskap och informera om portalen Man In Van, en tjänst som Haglunds Bygg erbjuder alla sina konsumenter.

Mål

Skapa en digital närvaro och informera kunder genom bild, men även filmer som ett komplement till text på hemsidan.

Strategi

01.

Breef tillsammans med Haglunds Bygg med utgångspunkt i budskap och syfte för att spinna vidare och ta fram rätt material.

02.

Framtagning och fastställning av idé och skapande av filmer.

03.

Skapa en digital närvaro och informera kunder genom bild, men även filmer som ett komplement till text på hemsidan.